Privatlivspolitik

Privatlivspolitik

Behandling af persondata.

Der modtages og registreres alene persondata i de tilfælde hvor det er relevant for aktivitet hos www.historiskvilla.dk

Behandling og anvendelse af persondata overholder relevante lovbestemmelser, herunder GPDR-forordningen.

Der opbevares alene persondata i det omfang der består en juridisk forpligtelse hertil, eller så længe det er relevant for den hensigt hvormed de blev indsamlet. Dataansvarlig Ansvarlig for registrering, behandling og anvendelse af personoplysninger administreres af www.historiskvilla.dk

Behandlingsgrundlag og formål Kontaktoplysninger som navn, adresse, herunder e-mailadresse. Oplysningerne anvendes alene til kontaktformål i forhold til henvendelser og kommunikation relateret til www.historiskvilla.dk
Andre modtagere af personoplysninger

Persondata hverken sælges eller distribueres til tredjemand, ligesom persondata ikke overføres til tredjelande.

Rettigheder Eventuel klage over den beskrevne behandling af persondata indgives til en databeskyttelsesmyndighed.

Spørgsmål:
Eventuelle spørgsmål relateret til ovenstående kan rettes til admin@morethancanvas.com